سال و مال و حال و اصل و نسل و بخت و تخت

بادت اندر شهریاری بر قرار و بر دوام

سال خرم ، فال نیکو ، مال وافر، حال خوش

اصل ثابت ، نسل باقی ، تخت عالی، بخت رام

 سال نو بر شما بزرگواران مبارک و میمون باشدتاريخ : پنجشنبه ٦ فروردین ۱۳۸۸ | ۱٢:٥٩ ‎ب.ظ | نویسنده : مرتضی شیخ بگلو | نظرات ()

زندگی----قدرت الله شریفی


بار دیگر به تماشا برویم
-به تماشای همه آینه ها
ای چو من رفته و نشناخته تصویرت را
            خویش را باید دید
من در این آینه جز نیمرخ مخشوشی
همه ی قامت خود را نتوانستم دید
قد بلندی می گفت:
هیچ کوتاه در این آینه خود را،
                                نتوان دید
برویم...........
نردبانی آریم
زندگی در اوج استتاريخ : یکشنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸٧ | ٤:۱٦ ‎ب.ظ | نویسنده : مرتضی شیخ بگلو | نظرات ()