شرایط اخذ ویزای سایر کشورها

شرایط سفر به کشورهای جهان

آذربایجان
روزهای قبول مدارک:
1- اشخاص با دعوتنامه هر روز (غیر از روز جمعه) از ساعت 30/12 – 9
2- اشخاص بدون دعوتنامه بلیت هواپیما همراه داشته باشند.
3- متقاضیان روادید ترانزیت فتوکپی روادید کشور مقصد را به همراه داشته باشند.
مدارک لازم جهت صدور ویزا:
شماره دعوت‌نامه، گذرنامه معتبر، یک قطعه عکس، 40 دلار (برای ویزای عادی)، 40 دلار (روادید ترانزیت)، روادید دوبله عادی 20 دلار، روادید دوبله ترانزیت 40 دلار، روادید یک ساله 250 دلار.
توجه: برای روادید زمینی دعوت‌نامه ضروری است.
روز تایید مدارک: چهارشنبه
1- هزینه تایید مدارک بازرگانی 70 دلار
2- هزینه مدارک تحصیلی 20 دلار
تجاری: با کارت بازرگانی روادید تجاری برای مسافرت هوایی و زمینی داده می‌شود. مدت کلیه روادیدها 15 روز است. مدت تحویل روادید از زمان دریافت مدارک یک روز است.
نشانی: فرمانیه، دیباچه شمالی، پلاک 3
تلفن: 2286580- 2215191 فاکس: 2286580
تلفن امور کنسولگری: 2235197

آرژانتین
توریستی و تجاری: دعوتنامه و بلیت رفت و برگشت، فرم سفارت 2 قطعه عکس، روادید توریستی 30 دلار ویزیتوری، روادید تجاری 39500 تجاری معادل 50 دلار.
نشانی: میدان آرژانتین، ساختمان بانک تجارت، طبقه چهارم. تلفن: 8718294 فاکس: 8712583

آلمان
روادید بستگان درخواست روادید باید شخصاً ارائه شود. رسیدگی به درخواست روادید به طول معمول 16 روز به طول می‌انجامد. دو نسخه فرم پر شده، 2 قطعه عکس جدید گذرنامه، شناسنامه، گذرنامه و شناسنامه همسر، همین طور فتوکپی صفحه دوم و سوم گذرنامه متقاضی، اصل و فتوکپی دعوتنامه (تعهد تقبل مخارج) براساس بند 84 قانون اتباع بیگانه توسط شخص دعوت‌کننده در آلمان و مدرک وضعیت اقامت وی.
- مدارکی در مورد نحوه تقبل مخارج در مدت اقامت (فیش حقوق دعوت‌کننده غیره)
- مدارکی در مورد داشتن وابستگی در ایران (سند خانه یا زمین) گواهی کار و درآمد غیره اصل و فتوکپی. بیمه مسافرتی برای تمام مدت اقامت (اصل و فتوکپی آن)
اشتغال به کار: رسیدگی به درخواست روادید به طور معمول 2 تا 3 ماه به طول می‌انجامد.
مدارک: سه نسخه فرم پر شده درخواست روادید، 3 قطعه عکس جدید، گذرنامه معتبر، شناسنامه، گذرنامه متقاضی، اصل و فتوکپی مدارک مربوط به رابطه کاری (قرارداد کار و غیره) گواهی اشتغال به کار یا سابقه شغلی در ایران.

راهنمای صدور روادید جهت مراجعه به کنسولگری آمریکا در فرانکفورت
مدارک: دو نسخه فرم، 2 قطعه عکس جدید، گذرنامه با مدت اعتبار کافی (حداقل 3 ماه بیش از تاریخ در نظر گرفته شده برای برگشت از آلمان) و شناسنامه و همین طور فتوکپی صفحه دوم و سوم گذرنامه متقاضی، اصل و فتوکپی نامه کنسولگری آمریکا در فرانکفورت (با تعیین وقت) اصل بیمه مسافرتی به همراه فتوکپی آن.
روادید دانشجویی
رسیدگی به درخواست روادید به طور معمول 2 تا 3 ماه به طول می‌انجامد.
مدارک: سه نسخه فرم پر شده، 3 قطعه عکس جدید، گذرنامه با مدت اعتبار کافی، گذرنامه و شناسنامه همسر، فتوکپی صفحه دوم و سوم گذرنامه متقاضی.
- تعهدنامه مالی براساس بند 84 قانون اتباع بیگانه (اصل و فتوکپی) از طرف تعهدکننده در آلمان به انضمام گواهی وضعیت اقامت وی در آلمان- گواهی در مورد تامین مالی هزینه تحصیلی مانند فیش حقوق تعهدکننده و با مدارک درآمد شخص متقاضی- اصل و فتوکپی از پذیرش و یا تایید دریافت درخواست پذیرش از یک دانشگاه یا مدرسه عالی در آلمان- مدارکی در مورد سابقه شغلی متقاضی در ایران- اصل آخرین مدرک دبیرستانی یا دانشگاهی در ایران، رسیدگی به صدور روادید 2 تا 3 ماه به طول می‌انجامد.
پیوستن به خانواده
مدارک: سه نسخه فرم پر شده، 3 قطعه عکس جدید از هر یک از متقاضیان- گذرنامه با مدت اعتبار کافی (حداقل بیش از 6 ماه اعتبار از تاریخ درخواست ویزا) شناسنامه، فتوکپی صفحه دوم تا پنجم گذرنامه متقاضی، مدرک در مورد وضعیت اقامت بستگان در آلمان اصل و ترجمه رسمی تایید شده (از طرف سفارت) سند ازدواج به هر ماه یک فتوکپی از ترجمه آن.
- در مورد فرزندان حاصل از ازدواج‌های قبلی، اصل حکم طلاق و یا مدرک حضانت به همراه ترجمه تایید شده و یک فتوکپی از آن. رسیدگی به درخواست روادید به طور معمول 16 روز به طول می‌انجامد.
تجاری
مدارک: دو نسخه فرم، 2 قطعه عکس جدید، گذرنامه با مدت اعتبار کافی (حداقل سه ماه پیش از تاریخ در نظر گرفته شده برای برگشت از آلمان) و شناسنامه، گذرنامه و شناسنامه همسر، همین طور فتوکپی صفحه دوم و سوم گذرنامه متقاضی- دعوتنامه از طرف یک شرکت مقیم در آلمان و در صورت عدم تقبل مخارج از جانب شرکت دعوت کننده، ارایه بیمه مسافرتی (اصل و فتوکپی) و همچنین مدارک چگونگی تامین مخارج در مدت اقامت الزامی است. مدارکی در مورد رابطه تجاری با شرکت دعوت کننده در آلمان.
مدارکی در مورد فعالیتهای شغلی در ایران (پروانه کسب، کارت بازرگانی، پروانه تولید، گواهی کار، دفترچه بیمه درمانی و روزنامه رسمی و غیره) در مورد کارمندان
شرکتها علاوه بر مدارک فوق معرفی‌نامه رسمی از طرف کارفرما مبنی بر اعزام متقاضی به آلمان، مدارکی در مورد داشتن وابستگی در ایران، رسیدگی به درخواست ویزا به طور معمول 16 روز به طول می‌انجامد. مدارکی دال بر چگونگی تامین مخارج اقامت در آلمان، درخواست روادید به طول معمول 2 تا 3 روز به طول می‌انجامد.
ساعات کار بخش روادید: یکشنبه تا پنجشنبه از ساعت 15/7 تا 12 صبح.
تلفن: 3913329 فاکس: 3901144

افغانستان
روادید تجاری: 2 عکس، فرم پر شده سفارت، هزینه صدور روادید 30 دلار، مدت دریافت روادید 1 روز. روادید توریستی از کنسولگری سفارتخانه در مشهد دریافت شود.
نشانی: خیابان دکتر بهشتی- خیابان پاکستان، نبش کوچه چهارم.
تلفن: 87356200- 7837151 فاکس: 8735600

اتریش
الف) اقامت توریستی در اتریش
گذرنامه معتبر (مدت اعتبار حداقل 6 ماه) دو قطعه عکس جدید (از هر متقاضی و همراهان در گذرنامه) اصول دعوتنامه یا به عبارتی تعهدنامه‌ای که در اتریش رسما توسط محضر تایید شده باشد، حکم فوق یا تایید به میزان درآمد دعوت کننده بیمه حوادث و بیماری تا سقف 52000 دلار صادر شده از جانب شرکت بیمه ایران با آسیا، ترجمه سند ملک (تایید شده توسط وزارت امور خارجه) دفترچه حساب بانکی متقاضی به انضمام ترجمه آن.
ب) دعوتنامه تجاری، گذرنامه معتبر (مدت اعتبار حداقل 6 ماه) دو قطعه عکس جدید (از هر متقاضی و همراهان در گذرنامه) اصل دعوتنامه یا به عبارتی تعهدنامه تجاری با مهر شرکت، (تایید محضر مورد نیاز نیست)
ج) ترانزیت گذرنامه معتبر (مدت اعتبار حداقل 6 ماه) دو قطعه عکس جدید (از متقاضی و همراهان در گذرنامه) روادید کشور مقصد اصل بلیت هواپیما سفارت اتریش ممکن است علاوه بر مدارک مذکور مدارک دیگری را نیز از متقاضی درخواست نماید.
فتوکپی‌های کلیه مدارک درخواستی نیز می‌بایستی به سفارت ارایه شوند.
بررسی تقاضای روادید می‌تواند 3 ماه به طول انجامد.
نشانی: میدان آرژانتین، ساختمان شماره 78
تلفن: 8710735- 8710180

ارمنستان
فرم سفارت، دو قطعه عکس 3 × 4 رنگی، گذرنامه معتبر، نرخ روادید برای رانندگان کثیرالتردد 3 ماهه 80 دلار، برای افراد عادی 21 روزه، 50 دلار، صدور روادید حداکثر 11 روز طول می‌کشد. هزینه روادید با دعوتنامه 37 دلار. یکشنبه تا پنجشنبه ساعت 9 تا 12.
نشانی: چهارراه ولیعصر، جنب پارک دانشجو، خیابان رازی، نبش خیابان استاد شهریار، خیابان رازی شماره 1
تلفن: 6704733 فاکس: 6700657

ازبکستان
1- فهرست مشخصات رانندگان مورد تایید وزارت راه و ترابری ایران
2- این فهرست باید حتماً مثل 5 مورد (نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، شماره گذرنامه) باشد.
3- صدور روادید بستگی به دعوت‌نامه‌ای دارد که از طریق گیرنده کالا به وزارت امور خارجه ازبکستان درخواست شود و پس از موافقت آن وزارتخانه به بخش کنسولی در تهران ارسال می‌گردد.
4- شرایط روادید اعم از مدت تعداد تردد و هزینه آن بستگی به نوع درخواست گیرنده کالا در ازبکستان دارد.
5- مدارک لازم: 2 برگ فرم عکس‌دار و تایپ شده درخواست روادید ازبکستان، فتوکپی از صفحه عکس و مشخصات و مدت اعتبار گذرنامه CMR برابر اصل که آدرس و مشخصات و شماره تلفن تماس گیرنده بار ذکر شده باشد، فتوکپی از صفحه عکس و مشخصات دفترچه خروجی راننده.
6- روادید ترانزیتی: فقط به مقصد کشورهای (قزاقستان- قرقیزستان- تاجیکستان) صادر می‌گردد که علاوه بر مدارک بالا فتوکپی روادید کشور ثالث نیز لازم است.

توریستی: دعوتنامه با مجوز صادر شده از وزارت امور خارجه ازبکستان، 2 عکس و 2 فرم، فتوکپی از صفحات عکس‌دار و اعتبار و مشخصات پاسپورت تجاری، مدارک مربوط به توریستی + دعوتنامه تجاری یا مجوز از وزارت امور خارجه ازبکستان.
نشانی: خیابان پاسداران، خیابان فرمانیه، نبش کوچه یگانه
تلفن: 2832071- 2299780 فاکس: 2280289

اسپانیا
زمان پیش‌بینی شده جهت روادید اقامت 5/4 ماه و اقامت پیوستن به خانواده 3 ماه است. در صورت نیاز به مدارک اضافی متقاضی ظرف 15 روز وقت دارد که مدارک را تحویل دهد. هزینه روادید 28000 تومان
نشانی: خیابان آفریقا، بالاتر از میرداماد، کوچه سرو، پلاک 76
تلفن: 6- 8714575

استرالیا
توریستی
1- دعوتنامه از خویشاوندان، طرف بازرگانی و یا کنگره بسته به نوع ویزای درخواستی
2- یک قطعه عکس جدید از هر نفر
3- گذرنامه معتبر (حداقل شش ماه اعتبار از تاریخ ورود به استرالیا)
4- فتوکپی و ترجمه رسمی مدارکی دال بر توانایی مالی و بازگشت به ایران (از قبیل معرفی‌نامه شغلی، صورتحساب یا موجودی بانکی و اسناد مالکیت و غیره)
5- فتوکپی ویزاهای کشورهایی که قبلاً به آنها سفر کرده‌اید.
6- رسید بانکی پرداخت مبلغ 36 دلار آمریکا به حساب شماره 99069 نزد بانک سپه شعبه خالد اسلامبولی به نام سفارت استرالیا (غیر قابل استرداد) برای هر گذرنامه
7- فرم‌های تکمیل شده 48 و ضمیمه سفید رنگ (برای متقاضیان روادید دیدار) و فرم‌های تکمیل شده 456 و ضمیمه سفید رنگ (برای متقاضیان روادید بازرگانی) که به امضا شخص متقاضی رسیده باشد.
دعوتنامه تجاری: یک قطعه عکس، تکمیل فرم سفارت، مدارک دال بر همکاری دو شرکت ایرانی و استرالیایی- اصل و ترجمه مدارک شرکت ایرانی، ترجمه‌ها باید به زبان انگلیسی باشد، هزینه صدور روادید برای توریستی و تجاری 330 هزار ریال ایرانی.
مهاجرت: با توجه به فهرست مشاغل مورد نیاز استرالیا موجود در تابلو گیشه سفارت متقاضیان می‌توانند فرم تقاضای مهاجرت 6260 تومان، ارزیابی مدرک از استرالیا، در صورتی که ارزیابی مثبت بود با مدرک فرم مهاجرت خریداری می‌شود.
نشانی: میدان آرژانتین، خیابان بهاران، خیابان 23
تلفن: 724456 فاکس: 8716223

جمهوری اسلواک
مدارک: گذرنامه با بیش از 6 ماه اعتبار، فرم درخواست روادید بایستی به طور خوانا و با حروف بزرگ انگلیسی تایپ شده و به امضا متقاضی برسد. فرم‌های ناخوانا و ناقص پذیرفته نمی‌شوند. 2 قطعه عکس 4 ×3 که باید در صفحات اول و دوم فرم درخواست چسبانده شود (صفحه سوم بدون عکس باشد) رسید هزینه صدور روادید که بایستی قبلاً به حساب جاری شماره 2084 بانک ملی ایران شعبه اسکان به نام سفارت جمهوری اسلواک پرداخت شده و همراه سایر مدارک به سفارت تحویل گردد.
نشانی: بزرگراه آفریقا، کوچه بابک مرکزی، شماره 24 صندوق پستی: 44511- 11365
تلفن: 8791058 فاکس: 8791057

اسلوونیا
به منظور درخواست روادید جمهوری اسلوونیا داشتن شرایط ذیل اجباری می‌باشد:
1- تکمیل فرم درخواست ویزا به همراه یک قطعه عکس جدید از متقاضی
2- گذرنامه معتبر و یا هرگونه مدرک مسافرتی رسمی و قانونی.
3- دعوتنامه از شرکت اسلوونیایی و یا ضمانت‌نامه محضری از شخص اسلوونیایی.
در موارد توریستی، انجام تدارکات توریستی از قبل ضروری است.
4- در صورت مسافرت به وسیله وسایل نقلیه عمومی (هواپیما، اتوبوس، قطار) بلیت رفت و برگشت تایید شده مسافرت که شامل تاریخ ورود و خروج مسافر باشد.
5- ویزا و یا مجوز ورود به کشوری که متقاضی پس از اقامت در جمهوری اسلوونیا به آن سفر خواهد کرد.
6- پول کافی برای مدت اقامت: حدود 300 مارک آلمان در روز
7- پرداخت مالیات روادید (برای روادید یکبار ورود 50 مارک آلمان و برای روادید ورود به دفعات 110 مارک آلمان به صورت ریال ایران مدت زمان لازم برای بررسی درخواست روادید حداقل ده روز می‌باشد. درخواست ویزا ممکن است رد شود. اخذ ویزا تنها یکی از شرایط لازم برای ورود به جمهوری اسلوونیا است. در صورتی که فرد متقاضی دارای ویزای شینگن باشد و یا در موارد فوری و مهم از مدت زمان فوق‌الذکر کاسته می‌شود. ساعات کاری بخش کنسولی سفارت روزهای یکشنبه الی پنجشنبه 9 صبح الی 12 ظهر است.
نشانی: خیابان خالد اسلامبولی، کوچه هفتم، پلاک 10
تلفن: 8716873 فاکس: 870474

امارات متحده عربی
(ابوظبی- ام القوین- دبی- عمان- راسم الخیمه- شارجه- فجیره) روادید از طریق آژانسهای توریستی اخذ می‌گردد، یا فاکس دعوتنامه باید در امارات از یک شخص مقیم امارات توجه شود که اصل دعوتنامه باید در امارات از فرد دعوت کننده گرفته می‌شود. مدت دعوتنامه‌ها عموماً 14 روز است.
نشانی: خیابان آفریقا، خیابان وحید دستجردی (ظفر)، پلاک 355
تلفن: 4- 8781333

اندونزی
ویزای توریستی و تزانزیت فرم تقاضا 2 عدد، عکس 4 × 6 دو عدد، جهت یک بار ورود اعتبار گذرنامه باید 6 ماه پس از انقضای مدت ویزا باشد و جهت ورود مکرر باید 18 ماه اعتبار داشته باشد. کپی برگه رزرو بلیت هواپیما، تجاری و دعوتنامه، توجه: چون فرم تکمیل شده باید به تایید مقامات اندونزی برسد پس 14 روز زودتر از سفر اندونزی نسبت به تکمیل فرم اقدام نمایید.
نشانی: خیابان قائم مقام فراهانی، نرسیده به خیابان دکتر بهشتی (عباس‌آباد)، جنب ساختمان پزشکان 200، شماره 210
تلفن: 8716865- 8717251 فاکس: 8718822

انگلستان
پزشکی: دعوتنامه از دکتر یا بیمارستان از انگلستان شامل: وقت مشخص از دکتر، توضیح نوع بیماری، طول درمان، نوع معالجه، هزینه درمان (تضمین مالی همراه با صورت حساب بانکی شخص ضامن از انگلستان یا حواله بانکی پول در خارج) همراه داشتن کلیه پرونده‌های پزشکی از دکتر در ایران.
تجاری: دعوتنامه از شرکت انگلیسی
دیدار: دعوتنامه از اقوام درجه یک
مدارک جهت انجام مصاحبه:
1- دعوتنامه معتبر: مدت اعتبار هر دعوتنامه سه ماه می‌باشد.
2- فرم تکمیل شده درخواست ویزا می‌توانید از نگهبان درب ویزا تهیه کنید.
3- دو قطعه عکس 4 × 3 و 4 × 6
4- اصل پاسپورت جدید: هر پاسپورت باید حداقل شش ماه اعتبار داشته باشد.
5- پاسپورت قدیمی: کلیه پاسپورتهای قدیمی در صورت موجود بودن.
6- بلیت هواپیما: می‌توان به صورت رزرو تهیه نمود.
7- مبلغ ویزا (یکبار ورود): مبلغ 55500 تومان وجه نقد (همراه متقاضی باید باشد) در صورت درخواست مدرک بیشتر توسط افسران ویزا در هنگام مصاحبه درخواست خواهد شد. ویزای توریستی به انگلستان در کشور ایران صادر نمی‌شود. برای اخذ ویزای توریستی به کشورهای هماسیه داده می‌شود.
نشانی: خیابان فردوسی، خیابان بابی‌ساندز، پلاک 143 جهت انجام مصاحبه و تحویل مدارک برای اخذ ویزا، تعیین وقت قبلی توس شماره تلفن‌های 6705019- 6705018 و 6717031 و با فرستان فاکس به شماره 6700720 از ساعت صبح الی 2 بعد از ظهر مقدور می‌باشد. هنگام فرستادن دعوتنامه توسط فاکس حتماً شماره تلفن تماس خود را در ایران قید کنید.

ایتالیا
مدارک لازم جهت درخواست روادید توریستی از متقاضیان روادید توریستی درخواست می‌گردد جهت ارایه مدارک خود، بین ساعات 30/8 تا 12 روزهای یکشنبه تا پنجشنبه به قسمت ویزا مراجعه نمایند.
مدارک مورد نیاز: فرم، دو قطعه عکس، اصل و فتوکپی صفحه اول گذرنامه و ویزاهای شنگن استفاده شده اصل فتوکپی شناسناه و ترجمه آن، دعوتنامه (نمونه دعوتنامه در قسمت ویزا موجود است)، فتوکپی اجازه اقامت میزبان، در صورت تغییر تابعیت دعوت کننده کپی شناسنامه ایتالیایی، رزرو بلیت، مدارک اشتغال به کار شامل: اصل و کپی آن روزنامه رسمی مشترک+ ترجمه معرفی‌نامه و اصل لیست پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی مربوط به شش ماه گذشته، همراه با کپی و ترجمه آن برای کارمندان بخش خصوصی. اصل و کپی کارت نظام پزشکی برای خانم‌های خانه‌دار متقاضی روادید توریستی ارایه مدرک شغلی همسر الزامی است. بخش ویزا این حق را برای خود محفوظ نگه داشته تا در صورت لزوم هر مدرک دیگری را که برای تکمیل پرونده مناسب تشخیص می‌دهد از متقاضی درخواست نماید.
تلفن بخش ویزای سفارت ایتالیا: 6702333- 6702402409
فاکس بخش ویزای سفارت ایتالیا: 67043499
مدارک روادید تجاری
در روزهای یکشنبه تا پنجشنبه به بخش کنسولی سفارت ایتالیا مراجعه و مدارک را ارایه نمایند. (برای گرفتن وقت مصاحبه، راس ساعت 30/8 صبح با در دست داشتن گذرنامه فتوکپی دعوتنامه به بخش کنسولی مراجعه نمایند)
شماره تلفن بخش کنسولی سفارت ایتالیا: 6702409- 6702333- 6704349

ایرلند
برای تقاضای روادید: دعوتنامه از فرد مقیم، سه قطعه عکس، فرم سفارت، مبلع 17000 تومان، دعوت کننده باید مسئولیت تامین مخارج متقاضی را در طول اقامتش در ایرلند قبول و تضمین کند که متقاضی بعد از پایان دوره روادید کشور ایرلند را ترک خواهد کرد. اعتبار پاسپورت حداقل یک سال باید باشد. از هنگام تحویل مدارک کامل 6 هفته از طریق فاکس و دو ماه و نیم از طریق پست عادی طول می‌کشد که جواب دریافت دارد.
بازرگانی: دعوتنامه از طرف شرکت ایرلندی، سه قطعه عکس، مبلغ 17000 تومان معرفی‌نامه از شرکت ایرانی.
تحصیلی: گواهی پذیرش و ثبت‌نامه در دانشگاه ایرلندی 2 نسخه، ارایه هر نوع مدارک دال بر پرداخت هزینه ثبت‌نام در ترم اول دانشگاه 2 نسخه، ارایه مدارک دال بر تامین مالی ترجیحاً حساب بانکی قابل برداشت در یکی از بانکهای ایرلند یا هر بانکی که در کشور ایرلند شعبه داشته باشد، مبلغ 17000 تومان، یکشنبه تا پنجشنبه ساعت 9 تا 14
نشانی: میرداماد- رازان شمالی- شماره 10
تلفن: 2227672- 2286923 فاکس: 22227311 تلکس: 2138655 IREL IR

اردن هاشمی
روادید توریستی صادر نمی‌شود. ویزای تجاری: کارت بازرگانی، 2 قطعه عکس، نامه از اتاق بازرگانی، پاسپورت فتوکپی از صفحات مشخصات، دعوتنامه، هزینه صدور روادید: برای افراد عادی 16500 تومان، افراد عادی حتماً دعوتنامه رسمی و تایید شده از وزارت کشور اردن داشته باشند و سپس به سفارت مراجعه کنند.
نشانی: خیابان آفریقا، خیابان ارمغان شرقی، پلاک 47
تلفن: 2059703- 2059707 فاکس: 2051872

اروگوئه
توریستی و تجاری: دعوتنامه + فرم سفارت، عکس کپی پاسپورت از صفحات اطلاعات متقاضی، بلیت رفت و برگشت هزینه روادید 42 دلار
نشانی: خیابان آفریقا، خیابان عاطفی شرقی، کوچه رفیع، کوچه شبنم، پلاک 45
تلفن: 2052030 فاکس: 2053322

اوکراین
متقاضیان مستقیماً به سفارت مراجعه کنند. دوشنبه تا چهارشنبه
نشانی: میدان ونک، خیابان ونک، شماره 101
تلفن: 8008530 فاکس: 8007130

بحرین
توریستی و تجاری: اصل دعوتنامه، 2 قطعه عکس، فرم سفارت، هزینه صدور روادید 7 دینار بحرین یا معادل ریالی آن. چنانچه مدارک کامل باشد ویزا همان روز صادر می‌شود.
نشانی: خیابان آفریقا، نرسیده به جهان کودک، نبش کوچه زوبین، پلاک 248
تلفن: 8773383- 8772079 فاکس: 87791122

برزیل
توریستی: 2 نسخه فرم سفارت، 3 قطعه عکس، گذرنامه معتبر با شش ماه اعتبار، ترجمه رسمی گواهی اشتغال به کار در ایران به زبان انگلیسی، در صورت مثبت بودن حساب بانکی شش ماه گذشته، بلیت رفت و برگشت به انضمام 19 هزار تومان نیاز است. فتوکپی صفحات مهر شده پاسپورت، طی یک ماه جواب داده می‌شود.
تجاری: دعوتنامه از شرکت برزیلی باید مستقیماً به فاکس یا تلکس سفارت فرستاده شود. فرم سفارت، عکس و بقیه مدارک مانند توریستی- پرداخت 237500 ریال هزینه تکلس 570000 ریال
نشانی: میدان ونک، خیابان ونک، شماره 58
تلفن: 8039476- 8035175 فاکس: 8034438

بلژیک
عادی- توریستی: دعوتنامه، فتوکپی کارت اقامت دعوت کننده، ورقه مالیاتی یا فیش حقوق دعوت کننده، 3 قطعه عکس، فرم سفارت، بلیت رفت و برگشت، یک ماهه 22500 تومان و برای سفر دو ماهه 27000 تومان، سه ماهه 31 هزار تومان، 6 ماهه و یک ساله 45 هزار تومان
بازرگانی: دعوتنامه از شرکت بلژیکی با ذکر علت و مدت سفر، یکشنبه و دوشنبه و سه‌شنبه از ساعت 9 تا 13
نشانی: الهیه، خیابان فرشته، خیابان شبدیز، کوچه بابک، شماره 3
تلفن: 2009145- 2009507 فاکس: 2009155

بلغارستان
توریستی و تجاری: دعوتنامه، یک قطعه عکس، کپی پاسپورت، فرم سفارت، ویزای ترانزیت، ویزای کشور مقصد، کپی ویزا، هزینه روادید ورودی 53 هزار تومان، روادید ورودی فوری 68 هزار تومان، روادید ترانزیت یکسره 43 هزار تومان، روادید ترانزیت فوری، 53 هزار تومان، روادید دو سره 83 هزار تومان
نشانی: خیابان ولیعسر- خیابان شهید عباسپور (توانیر)- خیابان نظامی گنجوی، شماره 82
تلفن: 8775662- 8775037 فاکس: 8779680

بورکینافاسو
انواع روادید: 4 قطعه عکس، گذرنامه معتبر، هزینه صدور روادید 45000 ریال، اعتبار استفاده از روادید حداکثر برای 15 روز تا یک ماه، یکشنبه تا پنجشنبه از ساعت 9 تا 14
نشانی: بزرگراه آفریقا- تابان غربی- پلاک 25
تلفن: 8785295 فاکس: 2224772
تلکس: 216792 ABFT IR

پاکستان
توریستی: فرم سفارت، یک قطعه عکس و کپی پاسپورت از صفحه 1 تا 10 و شناسنامه، هزینه صدور روادید 15000 تومان روادید کثیرالمسافرت 32 هزار تومان، مدت زمان دریافت ویزا از زمان تحویل مدارک 3 روز است. نوع اسکناس 500 یا 1000 تومانی باید باشد.
تجاری: دعوتنامه از شرکت معتبر پاکستانی، کارت بازرگانی و مدت زمان دریافت ویزا از زمان تحویل مدارک 2-1 روز است.
تحصیلی: پذیرش از دانشگاه پاکستان و تایید وزارت امور خارجه ایران، زمان مراجعه شنبه تا چهارشنبه هر هفته به استثناء روزهای تعطیل. زمان جهت تحویل گرفتن فرم روادید ساعت 9 الی 30/10 صبح
نشانی: خیابان دکتر فاطمی، خیابان اعتمادزاده، شماره 1
تلفن: 4- 934332 فاکس: 934333

پرتغال
توریستی: دعوتنامه رسمی و آدرس کامل معرف از پرتغال، فرم سفارت، 2 قطعه عکس، گواهی اشتغال به کار، فتوکپی شناسنامه، فتوکپی گذرنامه، فتوکپی از گذرنامه و صفحات روادید قبلی. صدور روادید بین 15 تا 20 روز طول می‌کشد. روادید توریستی 5000 تومان
بازرگانی: هزینه روادید 4000 تومان
نشانی: خیابان هدایت، روزبه، پلاک 13
تلفن: 2543237 و 8- 2568677 فاکس: 2552668

تایلند
توریستی: بلیت رفت و برگشت، پر کردن 3 فرم سفارت، کپی صفحات 11 الی 2 پاسپورت، سه قطعه عکس جدید 4 × 3 و یا 6 × 4 هزینه صدور روادید 46000 ریال مدت اعتبار روادید 3 ماه و مدت اقامت در تایلند 3 ماه است. مدت زمان ارایه مدارک تا دریافت ویزا 3 روز و حتماً باید خود متقاضی جهت دریافت ویزا مراجعه کنید.
نشانی: خیابان بهارستان، روبروی بیمارستان طرفه، کوچه باشگاه شماره 4
تلفن: 7531433- 7537708

تایوان
برای دریافت ویزا به سفارت دبی باید مراجعه شود.
نشانی: خیابان آفریقا، خیابان وحید دستجردی (ظفر)- پلاک 355
تلفن: 4- 87813334

ترکمنستان
ساعات کار قسمت کنسولی از 30/9 الی 13 می‌باشد. روزهای کار: یکشنبه، دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه (جمعه، شنبه و تعطیلات رسمی ترکمنستان و ایران تعطیل) می‌باشد.
1-روادید عادی: طبق دعوتنامه شخصی با شرکت‌های ثبت شده در ترکمنستان با موافقت وزارت امور خارجه ترکمنستان و با طبق یادداشت وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، پاسپورت، یک قطعه عکس و فرم سفارت در روزهای دوشنبه و چهارشنبه صادر می‌شود. مدارکی که روز دوشنبه دریافت شده است روز پنجشنبه تحویل داده می‌شود.
مدارکی که روز چهارشنبه دریافت شده است روز دوشنبه تحویل داده می‌شود.
قیمت روادید عادی: برای 10 روز 30 دلار برای 20 روز 40 دلار
قیمت روادید ترانزیت: 32 دلار
2- مدارک رانندگان کثیرالمسافر: طبق نامه وزارت راه و ترابری جمهوری اسلامی ایران، پاسپورت، یک قطعه عکس و فرم سفارت در روزهای یکشنبه و سه‌شنبه و چهارشنبه دریافت می‌شود. روز پنج‌شنبه تحویل داده می‌شود. قیمت روادیدها: برای 3 ماه 160 دلار برای 6 ماه 362 دلار
3- روادید بازرگانی: کسانی که کارت بازرگانی دارند باید به اداره گذرنامه و روادید وزارت امور خارجه ایران ساختمان 3 مراجعه نمایند و از آنجا کارت مخصوص دریافت نموده و به ترکمنستان پرواز کنند و در فرودگاه عشق‌آباد برای آنان ویزای بازرگانی صادر شود.
4- تایید مدارک: مدارکی که در ایران تهیه و تنظیم شده است از جمله اساسنامه شرکت، ثبت رسمی، گواهینامه از بانک، آگهی روزنامه و غیره باید به زبان روسی ترجمه شده و بعد از مورد بررسی ترجمه در وازرت دادگستری و وزارت امور خارجه ایران تایید شود. ولی مدارکی که در ترکمنستان تهیه و تنظیم شده است در اتاق بازرگانی ترکمنستان ترجمه شود و در سفارت ایران در عشق‌آباد تایید می‌شود. از مدارک فوق باید کپی گرفته شود. برای تایید هر یک از مدارک 15 دلار آمریکایی دریافت می‌گردد. روزها: دوشنبه و چهارشنبه
5- مجوز برای عبور کالا: از طریق خاک ترکمنستان به کشورهای غیر از مشترک‌المنافع CMR کپی قرارداد خرید و فروش، اظهارنامه، گمرک ایران مشخصات کامل در سربرگ شرکت از جمله نوع کالا، نوع بسته‌بندی، تعداد، ارزش کالا، مرز ورودی و خروجی آدرس کامل گیرنده و غیره بدون اصلاحیه تایپی نوشته شود. و هر شرکت باید در مورد حمل نکردن کالاهای ممنوعه تعهدات خود را قید کند. قیمت برای هر یک تن 10 دلار.
روزها: دوشنبه و چهارشنبه
تذکر: از تاریخ 26/10/1997 میلادی برای فوریت 50% پول اضافه گرفته می‌شود و از تاریخ 1/1/1998 برای هریک برچسب روادید (استیکر) 3000 ریال دریافت می‌گردد. لطفاً جهت دریافت فرم سفارت به دفتی فنی گلستان به نشانی خیابان پاسداران، نبش بهستان دوم، روبروی گلستان دوم تلفن 2546303 مراجعه نمایید.

سریلانکا
توریستی و تجاری: 2 قطعه عکس، فتوکپی از صفحه اعتبار پاسپورت و مشخصات، بلیت رفت و برگشت، پاسپورت، نامه معرفی از محل کار، تکمیل فرم سفارت
نشانی: خیابان آفریقا، خیابان ایرج، پلاک 5
تلفن: 2053902- 2051477 فاکس: 2052688

سوئیس
مقررات کلی: درخواست روادید باید به کنسولگری یا سفارت سوئیس در محل اقامت متقاضی ارائه گردد (ماده 10 بند 1 دستورالعمل درباره اعلام ورود و ورود خارجیان) چنانچه درخواست روادید به سفارتی به غیر از سفارت محل اقامت ارائه گردد در صورتی که دلیل این اقدام روشن نباشد آن سفارت می‌تواند آن را رد نماید. باید امکانات مالی کافی برای تامین مخارج زندگی خود در سوئیس که بنا بر قاعده 100 فرانک سوئیس در روز کافی تشخیص داده شده است را در اختیار داشته باشید (ماده 1 بند 2 دستورالعمل درباره اعلام ورود و ورود خارجیان). کنسولگری یا سفارت می‌تواند درخواست اخذ ضمانت نماید. روادید منحصرا اجازه یک اقامت کوتاه مدت در سوئیس را خواهد داد مگر با اجازه صریح مقامات مسئول مربوطه (ماده 11 دستورالعمل درباره اعلام ورود و ورود خارجیان). حداکثر مدت اقامت شما در سوئیس در روادید صادره درج گردیده است. بدون داشتن مجوز لازم، نه می‌توانید در سوئیس کار کرده و نه بیشتر از سه ماه تحصیل کنید (ماده 11 دستورالعمل درباره اعلام ورود و ورود خارجیان)
ماده 6- ضمانت
1- به عنوان وسیله‌ای جهت کنترل، چگونگی اقامت یک خارجی، مسئولین صدور روادید می‌توانند درخواست یک اعلام ضمانت کنند که توسط یک شخص حقیقی یا حقوقی در سوئیس و دارای امکانات مالی امضاء شده باشد.
2- این افراد می‌توانند ضمانت کنند.
الف- اتباع سوئیس
ب- خارجی‌های دارای اجازه اقامت دائم یا موقت
ماده 10- درخواست روادید
1- تبعه خارجی باید درخواست روادید خود را به وسیله فردی که برای این منظور پیش‌بینی گردیده است به نمایندگی مربوطه سوئیس در حوزه اقامت خود ارایه دهد، هرگونه استثنایی را در این مورد اداره فدرال اتباع بیگانه تعیین می‌نماید.
2- درخواست روادید باید با ارایه مدرک سفر (گذرنامه) و در صورت درخواست با سایر مدارک اثبات کننده مقصود و چگونگی اقامت و یا ترانزیت مورد نظر همراه باشد.
علاوه بر مقررات لازم مندرج در بند 1 اتباع خارجی، متقاضی روادید ترانزیت باید شرایط ذیل را برای اخذ روادید عبور ترانزیت احراز کنند.
الف- ارایه مدرک سفر (گذرنامه) و روادید لازم برای ترانزیت و ورود به کشور مقصد
ب- برای عبور ترانزیت ارایه بلیت هواپیما تا مقصد اصلی الزامی است.
ماده 27- حمایت حقوقی
1- چنانچه تقاضای رد و یا به حالت تعلیق درآید، اداره فدرال اتباع بیگانه سوئیس به درخواست متقاضی و در قبال پرداخت هزینه مربوطه اعلام نظر می‌کند.
2- بنا بر قاعده درخواست فوق فقط موقعی مورد بررسی قرار می‌گیرد که به هزینه مربوطه پیش پرداخت شده باشد.
نشانی: خیابان الهیه- خیابان بوستان- خیابان یاسمین- شماره 1/13
تلفن: 2008227- 2008333- 20- 2008454 فاکس: 269448
حافظ منافع ایالات متحده
نشانی: خیابان جردن، خیابان آفریقا، فرزان غربی، پلاک 59
تلفن: 2286021- 2298314- 2296802
صندوق پستی: 4683- 19395 ساعت تماس 7 تا 11

سوریه
نرخ ویزا: عوارض ورود به سوریه برای یک بار 10500تومان ویزای 3 ماهه و 17 هزار تومان، اخذ مدرک 9 صبح تا 11 صبح. گذرنامه‌ها 24 ساعت قبل اخذ می‌گردد. فرم سفارت + 2 عکس
نشانی: خیابان آفریقا، خیابان آرش غربی، پلاک 22
تلفن: 2- 2059031 فاکس: 2059409

سودان
پر کردن فرم مخصوص با ذکر محل اقامت در سودان، 4 فتوکپی از فرم سفارت، 4 عکس، گذرنامه، بلیت، هزینه صدور روادید 270000 ریال، شنبه تا پنجشنبه از 10 صبح تا 3 بعد از ظهر
نشانی: خیابان آفریق، اسفندیار، شماره 16
تلفن: 44- 8787133 فاکس: 8788575

سنگال
2 فتوکپی از صفحه اول پاسپورت، بلیت، تکمیل کردن فرم سفارت + 2 عکس هزینه صدور روادید 6500 تومان
نشانی: خیابان آفریقا، خیابان پیروز، پلاک 7
تلفن: 8794192- 8783596 فاکس: 877470

کانادا
متقاضیان روادید فرصت مطالعاتی کانادا:
قسمت روادید روزهای یکشنبه الی چهارشنبه از ساعت 30/8 الی 30/11 صبح فرم‌های تقاضانامه روادید فرصت مطالعاتی را پذیرفته و برای مصاحبه حضوری تعیین وقت می کند. ضمناً این حق برای سفارت محفوظ است که در مواقع به خصوص از دریافت فرم‌های درخواست روادید یک بار ورود برای هر نفر 60 دلار کانادا یا 120 دلار آمریکا یا 90000 ریال می‌باشد. چنانچه فرزند یا فرزندان بالای 7 سال یا همسر به عنوان دانش‌آموز یا دانشجو قصد ادامه تحصیل در کشور کانادا را دارند موظفند به پرداخت هزینه روادید دانشجویی می‌باشند. در غیر این صورت همراهان مکلف به پرداخت هزینه روادید دیدار موقت هستند. مبلغ فوق به منظور تشکیل پرونده دریافت می‌گردد و در صورت عدم موافقت با روادید، برای تعیین وقت مصاحبه الزامی است ضمنا شخص دیگری هم می‌تواند برای تشکیل پرونده مراجعه نماید (فرم صورتی رنگ) تکمیل شده درخواست روادید فرصت مطالعاتی (فرم از گیشه قسمت روادید دریافت می‌شود)- گذرنامه معتبر یا حداقل یک سال اعتباری برای تمام خانواده- فتوکپی پاسپورت از صفحات 1 الی 6- فتوکپی تمام صفحات شناسنامه- 3 قطعه عکس برای هر نفر- اصل پذیرش از کانادا بدیهی است ارایه مدارک فوق ضمانت روادید نمی‌باشد. داشتن پیشنهاد شغلی (Joopofeer) از کانادا برای اکثر موارد ملزم به ارایه تاییدیه اداره توسعه منابع انسانی کانادا (Human Resources Devel Opmentcanada) است. افرادی که قصد گذراندن فرصت مطالعاتی در کانادا را به مدت بیش از 6 ماه دارند می‌بایست حداقل 2 تا 3 ماه قبل از زمان تعیین شده فرصت مطالعاتی اقدام نمایند. چنانچه با هزینه شخصی خود برای گذراندن فرصت مطالعاتی عازم کشور کانادا می‌باشند، ارایه مدارکی که نشان دهنده توان مالی شما مبنی بر پرداخت هزینه دوران فرصت مطالعاتی و مخارج زندگی شما در کانادا باشد، در زمان تحویل مدارک الزامی است. حضور متقاضی در زمان مصاحبه الزامی است. چنانچه مامور به انجام فرصت مطالعاتی از طرف دولت ایران می‌باشد ارایه مدارک زیر الزامی است، ضمانت‌نامه مالی از طرف وزارتخانه مربوطه- معرفی‌نامه از وزارت امور خارجه. چنانچه هزینه دوره فرصت مطالعاتی متقاضی از طرف دولت کانادا تامین می‌شود ارایه ضمانت مالی از طرف محل مورد نظر در کانادا مورد نیاز است.
توجه: در صورت قبولی روادید فرصت مطالعاتی بیش از 6 ماه، انجام آزمایشات پزشکی الزامی است. در صورت صلاحدید سفارت در بعضی موارد کمتر از 6 ماه نیز انجام آزمایشات پزشکی الزامی می‌باشد.
قابل توجه متقاضیان روادید دیدار موقت کانادا
توجه: حداقل زمان رسیدگی به پرونده متقاضی 21 روز است، هزینه درخواست روادید برای یک بار ورود برای هر نفر 75 دلار کانادا یا 55 دلار آمریکا یا 420000 ریال و هزینه درخواست روادید چند بار ورود برای هر نفر 150 دلار کانادا یا 110 دلار آمریکا یا 840000 ریال می‌باشد. مبلغ فوق به منظور تشکیل پرونده دریافت می‌گردد و در صورت عدم موافقت با روادید مسترد نخواهد شد. ارایه مدارک زیر برای تشکیل پرونده الزامی است (ضمناً شخص دیگری هم می‌تواند برای تشکیل پرونده مراجعه نماید.)
فرم تکمیل شده درخواست روادید دیدار (فرم از گیشه قسمت روادید دریافت شود)- گذرنامه معتبر با حداقل 6 ماه اعتبار- فتوکپی صفحات پاسپورت از صفحه 1 الی 6- فتوکپی تمام صفحات شناسنامه- دو قطعه عکس جدید- ارایه فتوکپی جدیدترین برگ پرداخت شده مالیات شخص دعوت کننده (برگه Nottice of Assessment)- مدارکی که نشان دهنده موقعیت مالی متقاضی باشد. اگر شما مایل به دیدار فرزند یا فرزندان یا اقوام خود در کانادا هستید ارایه فتوکپی ویزای اقامت (IMM 10000) و یا فتوکپی کارت تابعیت آنها که حاوی تاریخ تولد شخص دعوت کننده باشد- فتوکپی پروانه کار یا مدارک اثبات اشغال به کار. بدیهی است ارایه مدارک فوق ضمانت ویزا نمی‌باشد. لطفاً در صورت داشتن مدارک زیر آنها را در زمان مصاحبه به همراه داشته باشید: ارایه هر نوع اسناد مالکیت- ارایه دعوت نامه در صورت تمایل- گذرنامه‌های قبلی شما که سفرهای اخیر خارج از کشور باشد.
ویزای تجاری:
اگر به منظور سفر تجاری عازم کانادا می‌باشید ارایه دعوتنامه از یک شرکت کانادایی و چنانچه از طرف کارفرمای خود مامور به سفر باشید ارایه نامه‌ای از کارفرما با ذکر دلایل سفر، مدارکی که نشان دهنده موقعیت مالی و تجاری شما باشد و نیز فتوکپی پروانه کار یا مدارک اثبات اشتغال به کار در زمان تحویل مدارک مورد نیاز است. لطفاً اسناد مالکیت و گذرنامه‌های قبلی شما که نشانگر سفرهای اخیر شما باشد را در صورت موجود بودن زمان مصاحبه همراه داشته باشید.
قابل توجه متقاضیان روادید دانشجویی کانادا
هزینه درخواست روادید یک بار ورود برای هر نفر 125 دلار کانادا یا 85 دلار آمریکا، یا 70000 ریال می‌باشد و نیز برای همراهان، فرزند یا فرزندان زیر 7 سال و همسر 75 دلار کانادا یا 55 دلار آمریکا یا 420000 ریال می‌باشد. چنانچه فرزند یا فرزندان بالای 7 سال یا همسر به عنوان دانش‌آموز یا دانشجو قصد ادامه تحصیل را در کشور کانادا دارند، موظف به پرداخت هزینه روادید دانشجویی می‌باشند. در غیر این صورت همراهان مکلف به پرداخت هزینه روادید دیدار موقت هستند ارایه مدارک زیر برای تشکیل پرونده الزامی است.
فرم تکمیل شده درخواست روادید دانشجویی (فرم از گیشه قسمت روادید دریافت شود)- گذرنامه معتبر با حداقل یک سال اعتبار برای تمام افراد خانواده- فتوکپی پاسپورت از صفحات 1 الی 6- فتوکپی تمام صفحات شناسنامه- 3 قطعه عکس برای هر نفر- اصل پذیرش غیر مشروط UNCOND ITIONAL ACCEPTANCE و از یکی از دانشگاههای کانادا، بدیهی است ارایه مدارک فوق ضمانت ویزا نمی‌باشد. افرادی که قصد ادامه تحصیل در کانادا را به مدت بیش از 6 ماه دارند می‌بایست حداقل 2 تا 3 ماه قبل از شروع زمان تحصیل برای روادید دانشجویی اقدام فرمایند.
متقاضیانی که برای ادامه تحصیل عازم یکی از دانشگاههای استان کبک هستند می‌بایست
/ 5 نظر / 320 بازدید
علی

سلام. ممنون از مطلب کاملتون. در مورد ویزای توریستی ایتالیا به نمونه دعوتنامه موجود در سایت سفارت اشاره کردید. متاسفانه نتونستم نمونه دعوتنامه را روی این سایت پیدا کنم. در صورتیکه این نمونه را در اختیار دارید یا لینک آنرا میدانید ممنون میشم اطلاع دهید. با تشکر

سپیده

این اطلاعات خیلی مفید بود مرسی

رضا شيخ بگلو

سلام برادر عزيزم مهندس مرتضي، وب همچنان مثل گذشته روح افزاست و اميدبخش. شاد باش و پاك زي در پناه دادار. با مهر - رضا

فرزاد

با عرض سلام خدمت تمامی دوستان عاشق سفر خصوصا نویسنده محترم این وبلاگ . وبلاگ این حقیر با درج مطالب توریستی استارت خورد . از دوستان خواهشمندم با نظراتشون اینجانب رو راهنمایی کنن . با تشکر www.travell.persianblog.ir