زندگی زیباست

زندگی----قدرت الله شریفی


بار دیگر به تماشا برویم
-به تماشای همه آینه ها
ای چو من رفته و نشناخته تصویرت را
            خویش را باید دید
من در این آینه جز نیمرخ مخشوشی
همه ی قامت خود را نتوانستم دید
قد بلندی می گفت:
هیچ کوتاه در این آینه خود را،
                                نتوان دید
برویم...........
نردبانی آریم
زندگی در اوج است

/ 1 نظر / 30 بازدید
قنبر آقايی زاد

سلام اقای شیخ بگلوی گرامی از چند لحاظ اول صبح خوشحال شدم. از اینکه از طریق نت با شما دیدار تازه کردم. از اینکه با زحمت قابل تقدیری که کشیدید نیم سفری به کشورهای متطقه داشتم. ارزوی موفقیت تان را دارم. در ضمن شما جوان ماندید. و دلیلش هم نگفته پیداست! و همچنین باید کمی مواظب رژیمتان باشید. دست به قلم خوبی دارید. وبلاگ عالی شما را تا اخر خواندم و استفاده کردم و با اجازه لینک کردم. پیروز باشید در پناه حق[گل]