پست های ارسال شده در مرداد سال 1387

مسجد سلطان احمد (مسجدآبی)

بنای مسجد سلطان احمدمنطقه سلطان احمد یا به عبارتی(قسطنطنیه) یا کنستانتینو پلیس.یکی ازمراکز قدیمــــــــــــــــــــــی شهرمیباشد که میراث مشترک  بیزانس ودولت ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 169 بازدید