شین زن(4)-WINDOW OF THE WORLD

نهار رادر پارک میخوریم وتا عصر دیدنیهای آنجارا برای بار دوم می بینم در انتهای زمان بازدید فستیوال بسیار دیدنی توام با رقص در محل پارک برگزار می شود که ارزش دیدن برای چند بار را دارد . پارک جهانی شین زن واقعا زیباست ،با نوشتن نمی توان ارزش و زیبائیهای آن را برای شما متصور ساخت.اما به اهمیت و ارزش کاری که انجام شده میتوان اشاره نمود که چگونه یک تفکر مناسب و جدید ودر عین حال خلاقانه توانسته سالانه براساس گفته های آقای لیان فو 600میلیون دلار از آن پارک درآمد ایجاد کند.در منطقه ما یعنی آذربایجانغربی درشهرهای زیبائی نظیر ارومیه و سردشت بلحاظ  داشتن آب و هوا و طبیعت زیبای خدادادی و موقعیت ویژه ی جغرافیائی که محل اتصال ایران به اروپاست ،وبا چهار کشور هم مرز است می توان با صرف هزینه به مراتب پائین محیط و پارکی زیباتر از پارک جهانی شین زن ایجاد کرد . فقط همت و اراده می خواهد و نه چیز دیگر . تصور کنید ،ایجاد چنین مناطقی  و توجه به این گونه شهر ها که می توانند بعنوان مناطق آزاد تجاری در شمالغرب کشورگردند، موجب جذب جوانان مستعد استان و حتی استانهای همجوار شده  ومعضل بیکاری را کاملا از این منطقه بزداید. طبیعی است این کار از جذب این نیرو ها در باندهای کثیف قاچاق، اعتیاد و... جلوگیری می کند واقعا دلیلی باقی نمی ماند که جوان با داشتن کار و سرمایه و حرمت و احترام جذب نیروهای مخالف و معاند شود . بیکاری بیماری خطرناکی است که اثرات آن بصور گوناگون نظیر دزدی ،مزاحمت برای نوامیس مردم ،اعتیاد و سایر بیماریهای روحی و روانی ظهور میکند و کشور را به ورطه سقوط می کشاند . آب و هوای متنوع و چهار فصل ارومیه اصلا قابل قیاس با آب و هوای شرجی شین زن نیست فقط یک همت والا می خواهد و یک یا علی مدد واقعی واز سر اخلاص. 

 

/ 1 نظر / 52 بازدید

خیلی عالی بود باید خیلی دیدنی باشه و ادم رو به شوق و ذوق می اره واسه سفر