درباره استانبول

استانبول

آرم شهرداری استانبول

آنجا، پروردگار و انسان، طبیعت و صنعتهمه با هم، در روی زمین چنان جای حیرت انگیزی را به وجود آورده اند، که به دیدنش میارزد.با یک دست به آسیا و با دست دیگر به اروپا وصل شده و دو قاره را به آغوش گرفتهاست. با دانستن اینکه این شهر پایتخت پایتختان است اول پایتخت امپراتوری رم و بعدپایتخت امپراتوری روم شرقی (بیزانس) بوده است، حکم فرمایِی بر قاره ها و ایجاد صلحدر جغرافیایی مختلف شده است. استانبول پایتخت امپراتوری عثمانیان بود و با حفاظتگذشته پر افتخار خود برای آینده مدرن در حال پیشروی می باشد. با افزایش روز به روزبازدید کنندگان، مردم از اقصی نقاط جهان، به استانبول می آیند. موزه ها، کلیساها،کاخها، مسجدها و بازارها، گوناگونی و زیبایی پایان ناپذیری را به طبیعت آن میبخشند

در کناره های تنگه بسفر با دیدن قرمزیغروب آفتاب در آینه پنجره خانه های مجاور تنگه به این نتیجه می رسم که انسانها چراصدها سال قبل این منطقه را محل سکونت خود انتخاب نموده اند و این حس در من به وجودمی آید که شهر استانبول در مرکز دنیا واقع شده است. زیبایی شهر از بوجود آمدن شبههجزیره ای که در میان خلیج و دریای مرمره و دیوار قلعه های آنم است، روی تپه هایشهر، سرفرازی مناره پیش از پانصد مسجد و کلیسا هوای خاصی به آن میدهد و انسان خودرا بین گذشته و امروز در رویا حــــــس می کند!

استانبول یکی از10شهر بزرگ دنیا با جمعیت زیاد محسوب میشود بـــــه جهت نزدیک بودنبه اروپا و کانالهای ارتباطــی دریایی وهمچنین وجود صنایع متعهد ماسین سازی وپوشاک . مساحت ۵۷۱۲ کیلو متر مربع، جمعیت دوازده میلیون نـفر ، شماره بلاک اتومبیل ها 34 و مشهور به شهر هفت تپه. استانبولشهری است که در ان دنیای غرب با شرق توام است و تنها شهری است که این دو فرهنگمتضاد با هم ادغام شده، این شهر بایتخت غیر رسمی ترکیه می باشد که از صد ها سال بیشمهمانان خود را با زیبایهایش جادو کرده است .

 

/ 4 نظر / 39 بازدید