تور استانبول - آنتالیا

تور استانبول و آنتالیا

استانبول - آنتالیا با پرواز کاسپین

 خدمات: بلیط رفت وبرگشت -6شب اقامت در هتل با خدمات ذکر شده - یک گشت شهری بانهار- ترانسفر فرودگاهی- راهنمای فارسی زبان

 هتل

درجه 

هرنفر در اتاق دوتخته

هرنفر سینگل

 BARABANT

 3/HB

599000

659000

BEYLIK

 3/BB

LARAPLAZA

 3/HB

629000

699000

KECIK

 3/BB

CENDER

 4/HB

699000

799000

MARINEM

4/BB

HADRIANUS

4/ALL

719000

819000

PERESTIGE

 4/BB

FALEZ

 5/ALL

899000

1339000

SURMELI

 5/BB

RIXOS SUNGATE

5/ALL

1199000

1659000

CROWN PLAZA

5/BB 

استانبول - آنتالیا (3شب استانبول + 4شب آنتالیا)

 خدمات: بلیط رفت وبرگشت با هواپیمایی ماهان - بلیط داخلی استانبول به آنتالیا و بالعکس - 3شب اقامت در استانبول و 4شب اقامت در آنتالیا با خدمات ذکر شده - یک گشت شهری در آنتالیا - یک روز گشت شهری در استانبول- ترانسفر فرودگاهی- راهنمای فارسی زبان

 هتل

درجه 

هرنفر در اتاق دوتخته

هرنفر سینگل

 Diamond

 3/BB

795000

995000

 Lara Plaza

 3/ALL

 Grand Halic

 4/BB

945000

1195000

 Lara Hadrianus

 4/ALL

Golden age 1

 4/BB

990000

1227000

Adonis

 5/ALL

 Grand Cevahir

 5/BB

1275000

1735000

 Porto Bello

 5/ALL

 Ramada Plaza

 5/BB

1395000

1995000

Kervanseray

 5/UALL

Sheraton

5/BB

1595000

2295000

Titanic

5/UALL 

Marmara

5/BB

1895000

2790000

Rixos sungate

5/All 

استانبول - آنتالیا (3شب استانبول + 4شب آنتالیا)

 خدمات: بلیط رفت وبرگشت با هواپیمایی ماهان - بلیط داخلی استانبول به آنتالیا و بالعکس - 3شب اقامت در استانبول و 4شب اقامت در آنتالیا با خدمات ذکر شده - یک گشت شهری در آنتالیا - ترانسفر فرودگاهی- راهنمای فارسی زبان

 هتل

درجه 

هرنفر در اتاق دوتخته

هرنفر سینگل

 Babil

 3/BB

725000

825000

Royal City

 3/HB

 Babil

 3/BB

780000

895000

Lara Plaza

 3/ALL

Grand Halic

 4/BB

890000

1050000

Cender

4/HB

 Feronia

4/BB

1050000

1270000

Adonis

 5/HB

Euro Plaza

 4/BB

1120000

1370000

Adonis

 5/ALL

Dedeman

5/BB

1375000

1750000

Portobello

5/All


 

/ 0 نظر / 67 بازدید