سفرنامه (شور زندگانی)

وبلاگ گردشگری, ایرانگردی و جهانگردی (عکس, سفرنامه و...)

summer palace (قصر تابستانی)

قصر تابستانی قصرتابستانیپکنکهدرسال 1750 میلادیساختهشدهاست،شاهکاریدرطراحیباغ‌هایچینیاست. درطبیعتی زیبا ،تپه‌هاوآب‌هاباسرسراها،معابد،پل‌هاوقصرهایساختهدستبشرترکیبشدهاستومجموعه‌ایهماهنگکهواجدارزش‌هایزیباشناختیوالاییاسترابهوجودمی‌آورد. مجموعهباستانیقصرتابستانیپکنازسال 1998 درفهرستمیراثجهانییونسکوثبتشدهاست. (تپه عمر طولانی (باارتفاعیحدود 60 متر) ودریاچهکونمینگ (کهحدوددوسوممساحتکلمجموعهرا
/ 6 نظر / 38 بازدید
آبان 89
3 پست
مهر 89
4 پست
شهریور 89
2 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
2 پست
اسفند 88
3 پست
بهمن 88
1 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
2 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
4 پست
مرداد 88
3 پست
تیر 88
2 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
5 پست
بهمن 87
5 پست
دی 87
6 پست
آذر 87
6 پست
آبان 87
5 پست
مهر 87
7 پست
شهریور 87
9 پست
مرداد 87
15 پست
مسکو
1 پست
travel_to_russia
1 پست
برج_سئول
1 پست
اخذ_ویزا
1 پست
امارات
1 پست
سئول
1 پست
الجایتو
1 پست
گوانجو
1 پست
guang_zhou
1 پست
سفرنامه
1 پست
canary_islands
1 پست
تنریف
1 پست
اتریش
1 پست
هاوائی
1 پست
پراگ
1 پست
جهانگردی
59 پست
استانبول
1 پست
ایاصوفیه
1 پست
ارس
1 پست
تور_دبی
1 پست
هانگزو
1 پست
شانگهای
1 پست
پکن
1 پست
نقده
1 پست
hyde_park_london
1 پست
یونسکو
1 پست
pantheon_paris
1 پست
triomphe_paris
1 پست
اجتماعی
2 پست
سال_1388
1 پست
علمی
1 پست
فرانسه
1 پست
سفر
1 پست